Råfisklaget og Sjømat Norge har utarbeidet en prosedyre ved landinger av fisk

Ny smittevernprosedyre for fiskeriene

Skrevet av Andre Bruun
08.01.2021 16:53

Sjømat Norge og Norges Råfisklag har utarbeidet nye landingsprosedyrer som skal følges for å ivareta bransjens sikkerhet i pandemiperioden.

Veiledning for interaksjon mellom fartøy og kjøpere ved landing av fisk/skalldyr.  
- Fiskere eller fartøy med besetning med symptomer relatert til covid-19 bør ikke være i aktivt fiske. 

- Representanter fra fartøyet skal i størst mulig grad unngå ferdsel på mottak/produksjonsanlegg. Det samme gjelder personell fra anlegget om bord på fiskefartøy.

- Kun en person fra fartøyet og kjøper skal involveres i lossing og levering av fisk slik at mulig nærkontakt mellom partene reduseres til et minimum.

- Ved interaksjon mellom personell fra fartøy og kjøper bør det brukes smittevernutstyr (ansiktsmaske og hansker), og interaksjonen skal foregå i samsvar med mottaksanleggets hygienetiltak for øvrig.

- 1-metersregelen skal overholdes til enhver tid.   

- Alle dokument som skal utveksles mellom fartøyet og kjøper skal overføres elektronisk. Signering av sluttseddel skjer ved bruk av salgslagets signeringsapp. 

- Dersom smittevernhensyn er til hinder for fysisk tilstedeværelse ved levering, kan det brukes videotelefoni eller lignende til å sørge for at begge parter er representert ved veiing og sortering.

- Fortøyning og trossehandling ved ankomst/avgang kan løses ved at alle involverte benytter hansker. Det anbefales at fartøy og kjøper avtaler hvordan ankomst/avgang skal gjennomføres. Eksempelvis kan personell fra kjøper ta imot første trosse, og fartøyet håndterer fortøyninger for øvrig iht eksisterende rutiner. 

- Dersom det er mistanke om koronasmitte enten om bord i et fartøy, eller hos kjøper, skal det tas ekstra forholdsregler for å unngå smittespredning mellom fartøy og kjøper. I et slikt tilfelle skal lossing av fangst foregå uten kontakt mellom personell ved fartøyet og kjøper. Fortøyning av fartøyet og oppkobling av losseutstyr/lossing av containere skal gjennomføres uten kontakt mellom partene.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.