Slik blir det nye kjøremønsteret på Gravdal mellom den 12. og 19. januar.

Nytt kjøremønster på Gravdal

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
07.01.2021 20:41 - OPPDATERT 08.01.2021 14:14

Anleggsarbeidene i Gravdalsgata går fremover og går nå videre forbi Sykehusbakken og mot den gamle matbutikken i Gravdalsgata 24.

Det melder Dag Reidar Mørch, økonomiansvarlig hos Thore Magnussen og Sønn i en pressemelding i ettermiddag.

For å få dette til, må kjøremønsteret i Gravdalgata endres nok en gang. Det nye kjøremønster vil gjelde fra 12. januar til 19 februar. Mørch ber derfor alle trafikanter legge merke til følgende, i tråd med kartet i denne artikkelen.

- Midlertidig veg mellom Sykehusbakken og Gravdalsgata opprettholdes i nytt kjøremønster. Myke trafikanter skal fortsatt benytte midlertidig gangfelt mellom Gravdalsgata og Sykehusbakken og det ordinære fortauet videre mot Buksnes skole. Vi oppfordrer alle myke trafikanter til å bruke refleksvest eller liknende når de går eller sykler langs Gravdalsgata.

Gravdalsgata blir nå sperret på følgende steder:

  • Bunnen av Sykehusbakken
  • Kryss Sykehusbakken - Gravdalsgata
  • Ny vegsperring etableres i Gravdalsgata ovenfor Bunnpris, slik at en kun får tilkjøring til Bunnpris fra Buksnesveien
  • NY vegsperring etableres i Gravdalsgata, like før kryss mot Hornsbakken
- Legg merke til at de som bor i Chr. Volds veg kan benytte fortau for å kjøre til sine eiendommer, dette gjelder også for eiendommene i Gravdalsgata 15 og Gravdalsgata 17. Thore Magnussen og Sønn AS ber om at alle som skal benytte fortauet for å kjøre til sine eiendommer, utviser stor forsiktighet, slik at trafikkfarlige situasjoner unngås, sier Mørch.
 
- Vi har forståelse for at anleggsarbeidene kan være utfordrende for brukerne av Gravdalsgata og vil derfor takke dere alle for den smidighet og velvilje som vi er blitt møtt med så langt. Thore Magnussen og Sønn AS skal fortsette å legge til rette for at anleggsarbeidene kan gjennomføres på en trygg og kvalitativt god måte, avslutter Mørch pressemeldingen.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.