E10 Moskenes fergeleie. Foto: Gøran Sofienlund

Oppstillingsplassen på Moskenes fergeleie får endelig en tiltrengt oppgradering

Skrevet av Maja Borgvatn Karlsen
09.03.2018 14:56 - OPPDATERT 09.03.2018 16:29

Det er kommet inn fem tilbud på ny oppstillingsplass på E10 Moskenes fergeleie. Plassen skal utvides, samt oppgraderes.

Det melder Statens vegvesen

Jobben skal være ferdig innen oktober og omfatter blant annet:

    Rivning (fresing av eksisterende asfalt). Ca. 6300 m2

    Forsterkningslag ca. 5800 m3

    Opptaking av eksisterende slamavskiller, kummer og rør

    Nytt vann og avløpssystem med ny slamavskiller med ny pumpestasjon

    Nytt overvannsystem

    Rivning av eksisterende portaler/skilt og montering av nye portaler/skilt

    Avretting, justering og komprimering av planum på jord. Ca. 9300 m2

    Ny asfalt ca. 7600 m2

    Belysning fjerning av eksisterende belysning og etablering av nytt lysanlegg

    Nye betong fortau

    Nye søppeldunker og avfallscontainere

    Nye sittebenker i tre 6 stk.

    Flytting av eksisterende toalett

    Gjerde (autovern)

Entreprenørene som har gitt tilbud på jobben er Thore Magnussen & Sønn As (18.308.811,85 mill.), PK Strøm AS (15.362.363,42 mill.), Alf Brekken og Sønner drift AS (22.476.806,90 mill.), Ottar Bergersen & Sønner AS (15.781.487,18 mill.), Buldoser Maskinlag Entreprenør AS (17.977.366,90 mill.)

 

 

Bilder:

 

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.