Nå ser det mørkere ut.

Pandemien gir økt ledighet

Skrevet av Morten Moe
27.03.2021 16:05 - OPPDATERT 04.04.2021 18:58

Spesielt Bodø er hardt rammet.

Virkningene av korona–nedstengningen i Bodø kan umiddelbart leses i ledighetstallene. Her er det nær 100 prosent økning i permitteringene fra forrige måned. Det har gått verst utover unge kvinner.

– Næringslivet i Bodø er hardt rammet av bråstoppen, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes. – Spesielt er det handel, reiseliv og service som merker virkningen av koronatiltakene. Innen disse næringene er det mange unge kvinner sysselsatt.

Helt ledige arbeidssøkere i Bodø har økt med 61 prosent siden februar, og er prosentvis klart høyest økning i Nordland. For fylket som helhet er økningen på 8,4 prosent.

– Flere av de øvrige Salten–kommunene er typiske utfartskommuner i påsken, og vi er spente på hvordan ulike restriksjoner vil påvirke omsetningen i næringslivet og ledighetsutviklingen i disse områdene, sier Cathrine Stavnes.

Forsiktig optimisme i Nordland
I mars i fjor var 15 114 nordlendinger registrert som arbeidssøkere hos NAV. Til tross for et år med korona med mye permitteringer og kraftig økning i arbeidsledigheten i fylket, er vi nå nede på et mye lavere nivå, og det er grunn til forsiktig optimisme i tiden fremover. Selv om enkelte næringer er blitt hardt rammet av pandemien det siste året, er Nordland blant de fylkene som er minst berørt av effektene av korona på landsbasis, viser Indeks Nordland. Grunnlaget for en positiv utvikling på sikt er derfor til stede i fylket. 

– Noe av forutsetningen for å lykkes er at vi klarer å beholde de kompetente hoder og hender vi allerede har i fylket, sier Stavnes. – Vi må sikre at det er godt kjent hvilke muligheter som nå finnes for å fullføre videregående opplæring og gjennomføre utdanning. Dette øker muligheten for å inkludere flere i arbeidslivet i Nordland. I tillegg til dette vil vi ha behov for å rekruttere arbeidskraft til fylket, både fra inn– og utland. 

Hovedtall arbeidsmarkedet i Nordland

                                                 Mars 2021                           Endring fra februar 2021
Helt ledige, antall                        3 722                                       +289
Helt ledige, andel                        3,0 %                                        +0,2 prosentpoeng
Helt ledige under 30 år            1 348                                      +223
Helt ledige under 30 år            4,3 %                                       +0,7 prosentpoeng
                                                Mars 2021                          Endring fra februar 2021
Alle arbeidssøkere*                     6 800                                       +474
Alle arbeidssøkere*                     5,5 %                                       +0,3 prosentpoeng
Alle arbeidssøkere* under 30 år  2 247                              +253
Alle arbeidssøkere* under 30 år 7,2 %                               +0,8 prosentpoeng
*Alle arbeidssøkere = Helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak

Etter økningen den siste måneden, så har fylket nå det høyeste antall arbeidssøkere siden august i fjor. Sammenlikner vi med mars måned i fjor, da Nordland hadde høyeste arbeidsledighet noensinne i nyere tid, så har vi nå 8 314 færre arbeidssøkere.

Bodø, som har fylkets strengeste koronatiltak, har gått fra en ledighetsprosent på 2,8 prosent helt ledige i februar, til 4,5 prosent i mars måned. 

Blant alle kommunene i Nordland er det fortsatt Moskenes som har høyest ledighet, med 10,9 prosent helt ledige, mens Vevelstad kommune har den laveste ledigheten.

Med de siste innførte nasjonale koronatiltak forventes ytterligere økning i ledigheten i hele fylket.

For Vågans del er det først og fremst antall permitterte som bør bekymre i disse pandemi-tider. Ansporet av stillstand i reiselivet er det nå 204 som er permittert, klart mest i Lofoten og nesten dobbelt så mange som i nabokommunen Vestvågøy.

    Antall permitterte Permitterte som andel av arbeidsstyrken
1856 Røst 7 2,5%
1857 Værøy 6 1,6%
1859 Flakstad 10 1,5%
1860 Vestvågøy 108 1,8%
1865 Vågan 204 4,0%
1866 Hadsel 51 1,3%
1867 Bø 21 1,8%
1868 Øksnes 42 1,9%
1870 Sortland 59 1,1%
1871 Andøy 34 1,5%
1874 Moskenes 62 11,5%

 

  Antall Prosent av arbeidsstyrken Endring   fra i fjor    Antall Endring   fra i fjor Prosent
1856 Røst 9 3,2 0 0
1857 Værøy 10 2,7 -11 -52
1859 Flakstad 21 3,2 4 24
1860 Vestvågøy 140 2,4 -31 -18
1865 Vågan 196 3,9 -21 -10
1866 Hadsel 79 2,0 -64 -45
1867 Bø 26 2,3 -6 -19
1868 Øksnes 66 2,9 -15 -19
1870 Sortland 108 2,0 -121 -53
1871 Andøy 56 2,4 -12 -18
1874 Moskenes 37 6,8 18 95

 

  Antall Prosent av arbeidsstyrken Endring   fra i fjor    Antall Endring   fra i fjor Prosent
1856 Røst 6 2,1 -6 -50
1857 Værøy 6 1,6 -25 -81
1859 Flakstad 24 3,7 -39 -62
1860 Vestvågøy 213 3,6 -317 -60
1865 Vågan 189 3,7 -375 -66
1866 Hadsel 91 2,2 -206 -69
1867 Bø 37 3,2 -31 -46
1868 Øksnes 42 1,9 -121 -74
1870 Sortland 105 1,9 -407 -79
1871 Andøy 32 1,4 -145 -82
1874 Moskenes 59 10,9 -38 -39

Les mer om:

Arbeidsledighet