Ramberg skole ble stengt mandag.

Ramberg skole: En het debatt

Skrevet av Senterpartiet i Flakstad
19.02.2019 20:18 - OPPDATERT 19.02.2019 20:34

Det går en «het» debatt i Flakstad for tiden, der stenging av skolen sannsynligvis igjen ser ut til å kan bli en realitet. Kommunelege1 stengte skolen i dagene før Juleferie, og vi leser i media at det nå ser det ut til at flere klasserom er blitt stengt på grunn av vannlekkasje og muggsopp.

Nå har det gått så langt at kommunen må finne alternative løsninger fram til nytt bygg (renovert eller nybygg) står ferdig. Nytt bygg blir ikke ferdig til høsten 2019 uansett hva som gjøres nå. Dermed må elevene flyttes til andre bygg eller det kan settes opp brakkerigg inntil videre.

Flakstad Senterparti har hele denne valgperioden hatt «trykk» på at noe må gjøres med skolebygget; enten renovering eller nybygg. Vi har arbeidet for å få klarlagt fra faglig ekspertise om renovasjon av bygget lar seg gjøre, kostnadsramme eller om nybygg er eneste løsning. Det finnes utallig dokumentasjon som viser vårt engasjement. 

Vi ønsker å beholde bassenget, og vi ønsker å se på muligheten til å bygge flerbrukshall (gjerne i samarbeid med idrettslaget) i kombinasjon med renovering eller nybygg av skolen.

Kommunestyret har enstemmig vedtatt å sette av midler til denne nødvendige avklaringen renovering vs. nybygg.  Vi har enstemmig vedtatt frister for fremlegg av dokumentasjon for å kunne ta en avgjørelse. Hvorfor følges ikke vedtakene opp slik at vi får kommet videre og få tatt en avgjørelse på politisk nivå?

I desember 2017 la Flakstad SP la frem en interpellasjon i kommunestyret, der vi påpeker de kritikkverdige og uholdbare forholdene som ansatte og elever har som sin hverdag. Flere av oss har unger selv på skolen, og ønsker å komme i gang med rehabilitering eller nybygg. Flertallet i kommunestyret stemte med oss i forslaget vi la frem, om å få avklart til 13.2.18 om 2 forslag; renovering eller nybygg med tilhørende kostnadsrammer.

Glad og fornøyd går vi ut fra kommunestyremøtet i den tro at nå begynner endelig noe å skje...nå nærmer vi oss en løsning...til vi kommer til februarmøte 2018 og det blir helomvending da flertallet ønsker å se på muligheten for å implementere et omsorgstun og et nytt råd hus i skolebygget..Noe som forsinker prosessen ytterligere.

Flakstad SP legger fram forslag i nevnte møtet om at hovedsaken her er Ramberg skole, og det er dette som bør utredes videre. Et evt. nytt rådhus og omsorgstun er separate prosjekt og skal utredes som egne separate prosjekt. SPs forslag nedstemmes av flertallet, med ordførers dobbeltstemme. Igjen utsettes prosessen.

Kommunen har flere utfordringer på vedlikeholdssiden, bl.a. Solhøgda, der det er lekkasjer fra tak og vegger, og situasjonen begynner å bli prekær her også. I tillegg har vi pr. d.d. kr. 100 millioner i gjeld.

Flakstad Senterparti har i en årrekke etterlyst en kommunal vedlikeholdsplan. Vi har bedt om å få den framlagt, men innser vel etterhvert at slik plan ikke finnes i kommunen, og det er ingen andre enn SP som ser behov for det. Resultatet av det ser vi nå. Det i kombinasjon med at det politiske flertall i sin iver etter å komme ut av Robek-listen, ikke har evnet å se at vi parallelt må sette av midler til vedlikehold av kommunens boligmasse. Samtlige budsjettvedtak disse årene har endt som 6-5 vedtak. Dette trenger ikke ytterligere kommentarer.

Flakstad Senterparti har stått på for å komme i gang med renovering eller nybygg, men får ikke lagt frem dokumentasjon på hva som er mulig og forsvarlig. Vi hører via omveier at det avholdes en rekke arbeidsmøter på skolen, der ordfører, rådmann og arkitektkontor Stein Hamre deltar. Vi har ikke fått fremlagt et eneste referat fra møtene eller fått anledning til å delta i denne prosessen. Arkitekt Hamre har orientert i kommunestyret et par ganger. Vi blir beskyldt av enkelte politiske motstandere for å trenere ny skole, men vi har ikke flertall og har dermed ingen mulighet til å utsette noe som helst. Vi er også blitt beskylt for å «sutre» og mase, men nå begynner det å bli nok!  

I desembermøtet under vedtak om investeringer 2019, fikk vi flertall 6-5 til å   "spisse" saken til at Ramberg skole er hovedsaken. Uten rådhus. Uten omsorgstun. At saken utredes kun om dette alternativ, slik at endelig avgjørelse om nybygg eller renovering kan tas 9. april. Om knappe 1,5 måned. Den burde vært tatt for flere år siden. Allerede da første tidsfrist for utredning ble fastsatt. Det har vært nok snakk og fabuleringer om "monumentbygg" som vi ikke har økonomi til.  Vi krever handling nå! Det er prekært ved skolen, arbeidsmiljøloven brytes hver dag. Det er ungene våres det gjelder. Dette har vi påpekt, og vi krever handling! Nå!

 

 

Flakstad Senterparti

v/styret og kommunestyregruppa

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.