Rådmann Erling Sandnes, ordfører Hans Fredrik Sørdal og varaordfører Einar Benjaminsen.

Reddet jobben til næringssjefen i Flakstad

Skrevet av Thomas Rud
20.12.2018 10:33 - OPPDATERT 21.12.2018 12:03

Torsdag var det duket for ekstra kommunestyremøte i Flakstad. Der skulle politikerne behandle driftsbudsjettet på nytt. 

Flakstad kommunestyre vedtok i forrige møte driftsbudsjett for 2019. I dette driftsbudsjettet ble det vedtatt at kommunen skulle redusere eiendomsskatten. 

For å få dette til ble det etter et forslag fra Senterpartiet bestemt at pengene til næringsadministrasjonen skulle kuttes med 740.000 kroner. Utgiftene næringsadministrasjonen i Flakstad har er i knyttet til arbeidsoppgavene til næringssjef Kurt Atle Hansen. I realiteten betød kuttet at Hansen enten mister jobben eller blir satt på andre arbeidsoppgaver i kommunen.  

Arbeidsmiljøutvalget i kommunen reagerte siden konsekvensene for en ansatt så ut til å bli store. Utvalget landet på at konsekvensene av budsjettvedtaket brøt loven. De anbefalte dermed at man ved senere behandlinger av denne typen saker skal kartlegge hva konsekvensen blir av vedtak. De ønsket også at konsekvensen av budsjettvedtaket skulle vurderes på nytt. Dermed bestemte Ordfører hans Fredrik Sørdal seg for å kalle inn til nytt kommunestyremøte torsdag. 

I kommunestyremøtet torsdag ble det vedtatte driftsbudsjettet fra sist møte kastet, og det ble vedtatt et nytt driftsbudsjett. Kuttet i eiendomsskatten ligger fortsatt inne, men kommunen skal finne penger andre steder til nærings- og planavdelingen. Dermed er jobben til næringssjef Kurt Atle Hansen reddet. 

– Dette skal dekkes inn gjennom økte inntekter fra fra plan- og næringsavdelinga, i tillegg til at prestekontoret må finne lokaler internt i kommunen framfor å leie hos andre. 

Senterpartiet sto på sitt
Flakstad Senterparti sto på sitt opprinnelige budsjettforslag, men kommunestyret valgte å vedta budsjettet til Arbeiderpartiet, Flakstad distriktsliste og Miljøpartiet De Grønne. 

Før møte uttalte Senterpartiet at kommunetyret hadde gjort alt etter loven, og ønsket å avlyse møtet. Dette skjedde ikke, og møtet gikk som planlagt. 

– Senterpartiet kan gjerne hevde at vedtaket er lovlig, men til syvende og sist må kommunen opptre som en ansvarlig arbeidsgiver. Vi ønsker å behandle de ansatte med respekt og verdighet, sa ordfører Hans Fredrik Sørdal. 

– Jeg vil si at vedtaket som ble gjort i forrige kommunestyret falt meg tungt for brystet. Jeg har alltid hatt et ønske om at kommunen skal ha en langsiktig tankegang med politikken de fører. Vedtaket som ble gjort sist var et adhoc-vedtak og ikke som en del av en langsiktig tankegang, sa varaordfører Einar Benjaminsen fra Flakstad distriktsliste. 

Sp mente budsjettprosessen skulle ha vært startet tidligere slik at kommunestyrerepresentanter får mer tid på seg til å lese gjennom budsjett og dokumenter. De mente at budsjettprosessen hadde vært for dårlig. Varaordfører Benjaminsen og ordfører Sørdal mente på sin side at prosessen ikke hadde vært dårlig. 

Denne støtten fikk de også fra MDGs representant Anne-Birgith Mørkved fra talerstolen.  

– Hvert eneste år har vi avtalt møtekalender om budsjettprosesser og når det skal starte og skje. Når det er sagt skal jeg som ordfører gjøre mitt for at denne prosessen skal bli best mulig for politikerne i fremtiden, sa Ordfører Sørdal. 

 

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.