Reiselivsrådet i Vest-Lofoten ønsker enda strengere tiltak for reiselivet

Reiselivsrådet ønsker strengere tiltak

Skrevet av Andre Bruun
16.03.2020 12:50 - OPPDATERT 16.03.2020 15:29

Reiselivsrådet i Vest-Lofoten ønsker enda strengere tiltak for å hindre spredning av viruset.

Reiselivsrådet i Vest Lofoten Næringsforening er bekymret for den langvarige, negative effekten Koronapandemien vil ha for Reiselivsnæringen i Lofoten. Bransjen er hardt rammet av situasjonen og opplever nå sviktene omsetning og avbestillinger langt inn i sommersesongen 2020.

Dette året ser ut til å kunne bli svært dramatisk for de aller fleste aktører, så det er viktig at alle bidrar til den nasjonale dugnaden og samler seg om tiltak i Lofoten som kan hindre spredning av Koronaviruset og begrense skadene. Vi støtter derfor de forslagene som er kommet fra Lofotrådet og Remi Solberg, om å gjøre Lofoten mer «utilgjengelig» for utenlandske besøkende. Det bør også vurderes å stenge Lofoten for alle som ikke har bopel eller familie i Lofoten i en definert periode, f. eks frem til og med 20. april, for å få kontroll på situasjonen og sikre at nødvendig beredskap er tilgjengelig for lokalsamfunnet.

  Alle deler av bransjen bør opptre samlet for å få rask nok effekt, så vi anbefaler samtidig alle næringsaktører i reiselivsbransjen å stenge mulighet for booking og bestilling av overnatting og aktivitetsbasert næring myntet på turisme i samme periode.

Vi er overbevist om at strenge, koordinerte tiltak må til umiddelbart for å få kontroll. Det er i alles interesse at smittespredningen hindres og begrenses snarest mulig. Det er samtidig viktig at informasjon om eventuelle tiltak , oversatt til flere språk, gjøres snarlig tilgjengelig på nettsteder, i sosiale medier og aktuelle kanaler for mulig besøkende. Vi er også opptatt av at man tar vare på hverandre og hjelper de som allerede befinner seg i Lofoten som best man kan ut fra situasjonen og de restriksjoner som er pålagt.

Strenge tiltak som raskt settes i verk er et signal til både besøkende og innbyggere om at reiselivsbransjen vil delta aktivt i den nasjonale dugnaden for å avdempe og begrense en krise. Dette vil komme alle i Lofoten til gode i et lengre perspektiv.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.