Avisa Lofoten Respons er vår måte å fortelle din bedrifts historie på, slik du vil den skal fortelles. Har dere en spennende stilling som skal utlyses, et nytt kundemarked dere vil nå, eller videreutvikle merkevaren og bevisstgjøre lokalbefolkningen på at dere finnes. Det fikser vi.

I nyhetsbildet og de sosiale mediene er de gode historiene med de gode bildene som skaper engasjement og blir lagt merke til. Avisa Lofoten Respons handler om nettopp det. Å se den lokale bedriften fra sin beste side.

Sammen utformer vi budskapet via tekst, bilder og video, til du som kunde hos oss blir 100% fornøyd. Tidligere redaktør, Benjamin Einarsen, vier sin fulle oppmerksomhet til deg, og vil med sin erfaring og kreativitet tilrettelegger for digital spredning – for å treffe de og der du ønsker.

- Alt er mulig -