Storgata gjennom Leknes snart ferdig

Rundkjøringa blir litt mindre

Skrevet av Andre Bruun
21.11.2020 11:31

I møte i forvaltningsutvalget denne uka, ble det vedtatt at rundkjøringen i reguleringsplanen for Storgata, skal endre rundkjøring til en mindre radius.

Storgata har hatt flere trafikale og sikkerhetsmessige utfordringer i møte mellom biltrafikk og myke trafikanter.

I samsvar med nasjonale retningslinjer ønsker kommunen å tilrettelegge for økt bruk av sykkel ved å anlegge sykkelstier. Som ledd i dette vil fortau, gangsoner, fotgjengeroverganger og sykkelsti bli tydelig definert, melder Vestvågøy kommune.

Fotgjengere skal prioriteres ved å sanere en rekke adkomster langs gata og fysiske tiltak etableres for å redusere farten til biltrafikken i gata. Videre har planen i nord og i sør sikret nye og eksisterende adkomster som følge av kantsanering til gang og sykkelvei.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.