Eivind Edvardsen, prosjektleder for Storgataprosjektet forteller at rundkjøringa ved Alf Lie krysset får en utsettelse

Rundkjøringa ikke ferdig på lenge

Skrevet av Andre Bruun
27.03.2021 14:53 - OPPDATERT 28.03.2021 09:09

Etter at kommunestyret i Vestvågøy vedtok å legge ny overvann og kloakkledning i deler av Storgata får vedtaket også konsekvenser for ferdigstillelsen av rundkjøringa i Alf Lie krysset.

- Planen var å starte arbeidene med den siste delen av gateopprustingen like over påske slik at dette kunne bli klart i løpet av året. Imidlertid har det oppstått noen utfordringer med dette, forteller prosjektleder Eivind Edvardsen.

Bakgrunnen er i hovedsak kommunestyrets vedtak om at de store ledningene som leder overvann og avløpsvann gjennom hele gata og ut forbi Halsvågen og Breidablikk, skal skiftes ut i hele den nevnte etappe 3-strekningen. Disse lendingene ligger på 3-5 m dybde. Ovenpå disse er det lagt en kabelkanal av Telenor. Denne må flyttes først. Da denne inneholder noen kobber- og fiberkabler med nett- og telefonforbindelse for mange abonnenter, må disse omkoples først.

- Så snart vi vet hvordan denne omleggingen skal skje, går vi i gang. Da legges ny kabelgrøft på nordvestsida av gata (på den sida som Skulbrugården f.eks. ligger). Dette håper vi å komme i gang med snarest etter påske. Da vil trafikken kunne gå som i dag, med noe innsnevring av gata. Fortauet på nordvestsida blir da sperret der arbeidet pågår, slik at da må fortau på motsatt side benyttes.

- Det har vært arbeidet litt med rundkjøringa, midtøya skal fylles opp med gatestein slik at det er mulig å komme rundt med større biler også. Det er nå etablert en blomsterkasse som skal fylles med matjord og et par trær skal plantes der.

- På den måten brytes gata opp visuelt i lengderetningen. Planen er å gjøre ferdig rundkjøringa i sin helhet slik at den kan åpne før sommersesongen setter inn for fullt. Og med åpning her menes for kjøring mellom Idrettsgata og nordre del av Storgata.

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.