Vågan Næringsforening og Vest-Lofoten Næringsforening i felles møte på Gimsøy.

Samarbeider om samferdsel i Lofoten

Skrevet av Leserbidrag
03.02.2020 13:28 - OPPDATERT 04.02.2020 05:17

Vest-Lofoten Næringsforening og Vågan Næringsforening skal samarbeide om samferdsel i Lofoten.

Det forteller de i en felles pressemeling.

Styrene i Vest-Lofoten Næringsforening og Vågan Næringsforening arrangerte torsdag kveld felles styremøte på Gimsøya. Bakgrunnen for å arrangere et felles styremøte, var å se på mulighetene for å samle kreftene i Lofoten for å jobbe med de framtidige samferdselsløsningene i øyriket.

Torsdag 23. januar ble det også arrangert et felles medlemsmøte i Svolvær som gav godt grunnlag for et samarbeide. Det ble besluttet at næringsforeningene skal arbeide aktivt for en raskest mulig utbedring og utbygging av E10 på strekningene Fiskebøl – Nappstraumen og Nappstraumen – Å. Utbedringene og utbyggingen baseres på KVU E10 Fiskebøl – Å.

For strekningen Svolvær – Leknes støttes de løsninger som er anbefalt i rapporten «Framtidige transportløsninger for Lofoten, Ofoten og Vesterålen» fra Avinor/Statens Vegvesen datert 23.01.20.

Foreningene skal også arbeide aktivt med realisering av en storflyplass på Leknes i henhold til rapporten nevnt over fra Avinor/Statens Vegvesen. I henhold til anbefalingene i rapporten fra Avinor/Statens Vegvesen forutsettes det at utbedringene/ utbyggingen av E10 er på plass før ferdigstillelse av en stor flyplass.

Begge foreningene er også enige om at en i tiden frem til gode og fremtidsrettede
samferdselsløsninger er på plass, skal en også arbeide for å opprettholde- og forbedre de tilbud Lofoten i dag har innenfor samferdsel.

Næringsforeningene vil søke samarbeide med andre aktuelle interessegrupper, foreninger og kommuner/råd for å oppnå nødvendig fokus og styrke i arbeidet frem mot en realisering av samferdselsprosjektene nevnt over. Det vil innen kort tid bli etablert en prosjektgruppe som skal arbeide med aktiviteter og finansiering av arbeidet.

For Lofoten er økt fokus på samferdsel et av de viktigste elementene for positiv utvikling. Derfor er samarbeidet mellom foreningene også av stor betydning for Lofoten.

Line Sætre Blomstrand
Leder Vågan Næringsferening

Sten Roger Sandnes
Leder Vest-Lofoten Næringsforening

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.