Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Svein Eggesvik ønsker å utvikle hele Nordland med sitt forslag til program.

Senterpartiet varsler offensivt program

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
08.10.2020 15:15 - OPPDATERT 09.10.2020 14:16

I dag ble utkast til nytt partiprogram for Senterpartiet presentert. Programmet skal nå ut på en omfattende runde i alle lokallag og fylkeslag før det endelig skal vedtas av landsmøtet våren 2021.

Senterpartiet varsler et offensivt program for å utvikle hele Nordland. Det skriver partiet i en pressemelding i dag.

- Senterpartiet vil føre en politikk som gjør at folk fritt kan velge hvor de vil bo,
enten det er på bygda eller i byen. Derfor vil vi jobbe for at arbeidsplasser,
velferdstjenester, trygghet og muligheter finnes over hele Norge sier Svein
Eggesvik.

Svein Eggesvik er tidligere leder av Nordland Sp, og er i dag fylkesråd i Nordland
fylkeskommune med ansvar for finans og organisasjon. Han har vært medlem i
programkomiteen som har laget et utkast som organisasjonen nå skal arbeide videre med.

Han regner med debatt om en rekke punkter i organisasjonen.
Eggesvik mener programforslaget peker på mange gode løsninger for å kunne ivareta
befolkingen i større grad. Beredskap og trygghet er et av temaene som løftes.
- Jeg er glad for at programkomiteen er tydelig på at alle skal være trygge uansett
bosted, og på at deres sikkerhet blir ivaretatt. Viktigheten av forebyggende arbeid
fra politiet er umulig å måle, men det er ikke mindre verdifullt av den grunn, sier
Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Nordland Senterparti som sitter i
Kommunal og forvaltningskomiteen.

Videre er programmet omfattende, med flere dissenser som partiet må ta stilling til. Et av punktene som vil ha betydning for inntektene til kommunene i Nordland varsler de en tydelig dreining.
- Havbruksnæringa gir store verdier langs hele kysten. Programkomiteen mener det
derfor er det naturlig at kommunene som avgir areal, og legger infrastruktur til
rette for havbruksnæringa skal få sin andel av verdiskapningen. Senterpartiet
mener at staten må nøye seg med 10% av Havbruksfondet. Resten skal fordeles
med 70% til kommunene og 20% til fylket, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant
fra Nordland.

Tidligere gikk 20% av salget av nye konsesjoner til staten, og resten til kommunene og
fylkene gjennom Havbruksfondet. Etter et forlik mellom Høyre, Frp, Krf og V går hele 60 prosent av inntektene til staten.
- Både arealavgiften og havbruksfondet må gi mest inntekter til lokalsamfunnene,
sier Siv Mossleth.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.