Vest-Lofoten næringsforening oppfordrer alle lokalpolitikere til å bidra til å bevare sikkerhetssenteret

Sikkerhetssenteret på Gravdal

Skrevet av Leserinnlegg
14.10.2020 07:00 - OPPDATERT 14.10.2020 11:02

LESERINNLEGG FRA VEST-LOFOTEN NÆRINGSFORENING: Vedrørende Lofoten Maritime Sikkerhetssenter

Vest-Lofoten Næringsforening viser til Fylkesrådets innstilling til F.sak 118/2020, Maritime sikkerhetssenter i Nordland, samt til vårt brev om samme sak til fylkespolitikerne fra Lofoten og Vesterålen, datert 18. september i år.

Av innstillingen fra Fylkesrådet fremgår at Fylkestinget blir bedt om å vedta å igangsette arbeid med alternative løsninger for sikkerhetssenterdrift i Nordland.

For Vest-Lofoten Næringsforening er dette forslaget for lite presist og konkret i forhold til å sikre videre drift av Lofoten Maritime Sikkerhetssenter.

Med den prosessen som allerede har foregått er det skapt betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig drift.  For både ansatte og kunder er dette en uholdbar situasjon.  

Fremtidig drift og eierskap må derfor avklares snarest mulig, og senest i løpet av 1. halvår 2021.

Vest-Lofoten Næringsforening er primært for at Nordland fylkeskommune fortsatt eier og driver sikkerhetssenteret, men dersom dette ikke er mulig ber en fylkeskommunen i det minste sikre lokalt eierskap og driftsavtaler som bidrar til at Lofoten Maritime Sikkerhetssenter blir opprettholdt og drevet videre som en viktig del av det maritime opplæringsmiljøet i Lofoten og Nordland for øvrig.

Vest-Lofoten Næringsforening minner om at Lofoten og Vesterålen er Nordlands desidert største fiskeriregion, med betydelig og voksende akvakulturnæring, og stor andel av Nordlands sjøfolk knyttet til skipsfart og offshorenæringene.  Alle ansatte i disse næringene har behov for sikkerhetsopplæring, repetisjon og kompetanseutvikling på området, for å opprettholde sine sertifikater og lisenser.   

Nordland Fylkesting må bidra til snarlig avklaring om videre positiv drift og utvikling av Lofoten Maritime Sikkerhetssenter som en viktig del av det maritime opplæringstilbudet i Nordland.

 

Leknes, 12. oktober 2020

Med vennlig hilsen

Vest-Lofoten Næringsforening

Ståle Fredriksen

Styreleder

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.