Nestleder i Lofotrådet, Elisabeth Mikalsen.

Situasjonsoppdatering fra fiskerinæringen i Lofoten

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
14.02.2021 18:31 - OPPDATERT 15.02.2021 11:41

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forespørsel om å få en oppdatert situasjonsbeskrivelse for fiskeribedrifter som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Her er svaret fra nestleder i Lofotrådet, Elisabeth Mikalsen.

Situasjonsoppdatering fra fiskerinæringen i Lofoten etter vedtak om å forlenge stengingen av grensene.
Viser til e-post av 10.02.21 fra Nærings- og fiskeridepartementet med forespørsel om å få en oppdatert situasjonsbeskrivelse jfr. at innreiserestriksjonene nå er forlenget til 28. februar 2021.

Situasjonen har ikke endret seg vesentlig etter forrige uttalelse fra Lofotrådet og Lofoten Næringsforum. Det er fortsatt et stort behov for flere arbeidere inn i fiskeindustrien.

Behov oppdatert pr. 11.02.21: 
(ikke alle har svart enda på dagens henvendelse, så det reelle tallet er nok noe høyere)

Kommune antall

Vågan 64
Vestvågøy 28
Flakstad 17
Moskenes 21
Værøy 36
Røst 45

Bedriftene i regionen har de siste 14 dagene søkt etter flere arbeidere, og noen har lyktes med å få inn mer lokal/norsk arbeidskraft. Det er likevel slik, at nå - like før oppstart av vinterfisket her i Lofoten, er behovet for kvalifisert arbeidskraft fortsatt stort. Enkeltbedrifter rammes særlig hardt. 
At sesongen ikke er kommet ordentlig i gang enda, er heller ingen fordel heller tvert om. Dette betyr at vi går en mer hektisk og komprimert sesong i møte, - det skal landes større kvantum fisk enn i fjor, og med lavere kapasitet på landsiden blir det særlig utfordrende. 

Det fremkom i går fra justis- og beredskapsminister at Nærings- og fiskeridepartementet nå har fått i oppdrag å etablere en søknadsbasert ordning for å møte norske bedrifters behov for det som betegnes som strengt nødvendig, næringskritisk personell. Det ble også presisert at dette skal være en svært snever ordning og ikke et generelt unntak. Man så for seg at ordningen skulle være på plass 20. februar. 

 Etter vår mening, og hvis dette skal være til hjelp for fiskerinæringa i inneværende sesong, er det av stor betydning at dette kommer på plass så raskt som mulig, helst i god tid før 20. februar. 

Vi ønsker samtidig å presisere viktigheten av at man også endre tidsvinduet for gyldigheten av test-attesten, 24 timer blir for kort tid.

[annonse]
Så vil vi til slutt påpeke det faktum at det ikke er noe som tyder på at det er større smitterisiko med akkurat denne gruppen arbeidstakere enn andre grupper samfunnskritisk personell som man gjør unntak for. Det viser inntak som alt har vært gjort i andre regioner før oss.
Fiskerinæringa er godt forberedt og har gjort en god jobb for å ha systemer på plass for å forhindre smitteutbrudd.
I tillegg er det også slik at Arbeidstilsynet alt har vært på tilsyn hos de fleste fiskebedriftene i regionen, og at næringa kom veldig godt ut av dette. (Rapport fra Arbeidstilsynet foreligger snart) 

Vi mener fortsatt at det må gjøres unntak fra gjeldende innreiseforbud for sesongarbeidere til fiskeindustrien – og at dette kan gjøres ved å klassifisere dem som samfunnskritisk personell. Vi viser forøvrig til skisserte løsninger i uttalelse av 29. 01.21.

Vennlig hilsen
Elisabeth Mikalsen
Nestleder

Les mer om:

Leserinnlegg
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.