Slik vil Teft bygge ut indrefileten

Skrevet av Marius B. Staveli
08.01.2019 16:27 - OPPDATERT 09.01.2019 12:02

Slik ser Teft gruppen og Våg arkitektur for seg at indrefileten i Leknes blir seende ut i 2030: – Det er en visjon, men ikke fantasi. Dette er realistisk, sier Torbjørn Pedersen i Teft.

Gjestehavn, stupetårn, kanal, badestrand, promenade og mange grønne lommer.
Torbjørn Pedersen i Teft og Våg arkitektur har visjoner om å skape en unik ny bydel på nedre del av Leknes-sletta.

Hjertet
Teft har inngått intensjonsavtale med grunneierne om å kjøpe 95 mål med tomt - knappe ti minutter å gå fra Leknes sentrum.
Her ønsker Teft å bygge opp et nytt boligområde. Om alt går etter planen kan de starte utbygginga høsten 2021.
– Da begynner vi med det som er hjertet for den nye bydelen, sier Pedersen.
Med hjertet mener han kanalen, kaia og de andre områdene som grenser ned mot havet. Denne aksen - fra havet og inn mot Leknes sentrum er en av bærebjelkene for prosjektskissen.
Dette unike landskapet blir ifølge Pedersen et av særpregene som vil gjøre boligområdet til et særdeles attraktiv sted å bo.

Gammelt og nytt
Pedersen var ikke raus med tid da han spurte arkitektene i Våg om å tegne hans visjon, men han er raus med ros når han omtaler arbeidet som er gjort.
– Det er imponerende hva de har fått til på så kort tid, de fortjener applaus sier Pedersen.
Oppdraget fikk de knappe fjorden dager før jul, men de har lagt ned et imponerende stykke arbeid i skissen over det som kan bli en ny bydel.
– Vi har lagt en del verdier og prinsipper til grunn for våre tegninger, forklarer Markus Schwarz i Våg Arkitektur.
Prinsippene dreier rundt tanken om en bærekraftig bydel. Et sted hvor man ikke må ha bil for å bo. Et sted hvor det er grønne områder mellom hus, hvor det er naturlige møteplasser sommer som vinter.
– Stranda, for eksempel, vil være noe som trekker folk til området. Det samme gjelder kanalen og promenaden. Dette er områder som vi ønsker at skal være tilgjengelige for alle hele året, forklarer Tora Arctander.

Møteplasser
Arkitektene har for eksempel sett for seg hvordan vannspeilene som dras inn i bydelen kan brukes som skøytebaner på vinterstid.
– Et ord jeg tror er viktig når man ser på fremtidens måter å bo på er ensomhet, sier Torbjørn Pedersen i Teft.
– Derfor er det viktig at man har steder hvor det er naturlig å møtes, sier han.
Den nye bydelen kunne nok ha vært bygd ut rimeligere enn hva Teft ser for seg.
– Grunneierne har vist oss stor tillit. Det er vi takknemlige for. Det er et stort ansvar å få muligheten til å utvikle et slikt område, sier Pedersen.
For Pedersen, Teft og Våg betyr det at Leknes skal sitte igjen med en verdi som er større enn de 300 boenhetene som er tegnet inn i området.
– Denne bydelen vil være med på å gjøre hele Leknes til et mer attraktivt sted, sier Torbjørn Pedersen.

Veien videre
Før planene kan bli virkelighet må kommunen omregulere de 95 målene fra landbruksareal til bolig- og næringsformål.
Det er lite motstand mot dette i Vestvågøy, og kommunen har tidligere foreslått endringen - men blitt stoppet av fylkesmannen.
– Dette er en tanke vi har gjort oss for mange år siden. Det er ikke hensiktsmessig med et landbruksområde midt i byen. Det er både behov og interesse for å ta i bruk området på nye måter, sier Anne Sand i Senterpartiet om nedre del av Leknes-sletta.

 

Bildeserie
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.