Dette er bare et lite utvalg av det som ble funnet langs elver og innsjøer. Det er mange som er glad i leverpostei og makrell i boks, men de gidder ikke ta med seg søppelet sitt. Foto: Hold Norge Rent.

Store mengder søppel ved norske innsjøer

Norske vassdrag og innsjøer skjemmes av enorme mengder søppel, viser landets aller første kartlegging av forsøpling i innlandet.


Det melder nettstedet avfallsbransjen.no.

Sirkulær økonomi står høyt på dagsorden for tiden. Det snakkes mye om maksimal utnyttelse av ressurser og gjenbruk, men det er et faktum at forskjellen mellom liv og lære åpenbart er veldig stor. Det er nemlig altfor mange som bruker naturen som sin private søppeldunk, viser undersøkelsen.

Betydelig forsøpling
Kartleggingen, som Hold Norge Rent har foretatt langs vassdrag og innsjøer, viser at også innlandet sliter med betydelige forsøplingsproblemer, ikke bare kystområdene. I 2017 startet organisasjonen et pilotprosjekt med rydding og kartlegging. Funnene resulterte i landets første rapport om innenlands forsøpling.

Målet var blant annet å få et innblikk i omfanget og sammensettingen av forsøplingen i innlandet og å få mer kunnskap om norske kilder til forsøpling. Følgende vassdrag og innsjøer inngikk i prosjektet: Glomma, Mjøsa, Nidelva, Norsjø, Tyrifjorden og Akerselva.

Utrangerte strykebrett, kulegriller, pappesker og isopor. Det finnes tydeligvis ingen grenser for hva som ikke kastes i naturen. Foto: Hold Norge Rent.

Søppel over alt
Organisasjonen ble overrasket. Med unntak av Maridalsvannet i Oslo, ble det funnet avfall ved samtlige steder, til dels svært store mengder avfall. Ifølge resultatene er personlig forbruk, friluftsliv, avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet og sanitæravfall hovedkildene til forsøpling.

Selv om datagrunnlaget er forholdsvis begrenset, viser kartleggingen at «Norge har et forsøplingsproblem i innlandet», som det heter i rapporten.

Ressursbank for kommunene
Dialog og samarbeid med kildene er avgjørende for å løse disse utfordringene, mener Hold Norge Rent. I tillegg spiller kommunen en avgjørende rolle.

Som avfallsbransjen.no har skrevet tidligere, har organisasjonen utviklet en digital ressursbank for kommuner som ønsker å bekjempe forsøpling lokalt.

Mer kartlegging på gang
Hold Norge Rent har tenkt å fortsette med kartleggingen, særlig for å kunne finne ut mer om kildene for den enorme forsøplingen. Organisasjonen har fått innvilget finansiell støtte for flere undersøkelser i inneværende år. Dessuten har flere frivillige meldt seg som vil plukke søppel langs vassdrag og innsjøer.

Nasjonal strategi mot forsøpling?
Hold Norge Rent håper dessuten at kartleggingen vil kunne føre til «både en nasjonal strategi mot forsøpling, større innsats fra næringslivet og kunnskapsbaserte handlingsplaner mot forsøpling i kommunene».

Ved å følge denne linken kan du laste ned og lese rapporten: https://holdnorgerent.no/wp-content/uploads/2019/10/Hold-Norge-Rent_Kartlegging-av-vassdrag-og-innsj%C3%B8er-2017_2018.pdf

Debatt
Nye Avisa Lofoten AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.