Trond-Morten Røst, regionsjef  NELFO Nordland. Foto: NELFO.

Stort behov for lokale tiltakspakker også i 2021

Skrevet av Leserinnlegg
10.11.2020 16:35 - OPPDATERT 11.11.2020 11:36

Kjære ordfører, rådmann (kommunedirektør), næringssjef, kommunestyre og fylkesting.

Elektro- og automasjonsbransjen er en stor og viktig sysselsetter i Nordland. Dessverre rammes våre bedrifter hardt av koronakrisen. Vi forventer at markedsbortfallet blir særlig stort mot slutten av 2020 og inn i 2021.

De små og mellomstore bedriftene utgjør ryggraden i vårt næringsliv, og er viktig for sysselsettingen i Nordland. Mange av disse er nå truet. 

Regjering og Stortinget diskuterer nye tiltakspakker i Statsbudsjettet. Vi er glade for at kommunene får tilført vesentlig mer penger i 2021. Det er akutt behov også for lokale tiltakspakker. Det er viktig for næringen vår, slik at ikke bedrifter og arbeidsplasser går tapt.

Her har kommunene en viktig rolle å ta, og vi er takknemlig for at mange kommuner nå utarbeider målrettede tiltakspakker med budsjetter for å bidra til å holde i gang hjulene i 2021.

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Våre 1800 bedrifter leverer tjenester til alle landets regioner og kommuner og sysselsetter ca. 30.000 årsverk. 

Lokalt organiserer Nelfo Nordland 107 bedrifter som sysselsetter ca 1900 årsverk. Det er også om lag 260 lærlinger i våre bedrifter]. 

Prosjekter for vedlikehold og oppgradering av kommunes bygninger og infrastruktur gir langsiktig samfunnsnytte. Prosjekter med bærekraftige løsninger kan nå prioriteres, og vi ber kommunene satse på tiltak som raskt kan startes. Vårt håp er at kommunene nå budsjetterer med at 2021 kan gi et løft i vedlikeholdsoppgaver i kommunale bygg og eiendommer, som:

  • Elkontroll av kommunale eiendommer (Elsikkerhet og Internkontroll) 
  • Forskriftspålagt oppgradering av elektriske anlegg
  • Kontroll av brannvarslingsanlegg, nød- og ledelys 
  • Bygging av ladeanlegg for elbiler og nyttetransport
  • Energieffektivisering, varmepumper og solcelleanlegg på offentlige bygg
  • Energiovervåkingssystem (EOS) og sentral driftskontroll (SD) 
  • Alderstilpasning av boliger, for at eldre skal kunne bo trygt hjemme lenger
  • Nelfo har gjerne en dialog med kommunen for å utdype innholdet i forslagene og om behov kan vi bidra til å konkretisere ytterligere hva slike tiltak innebærer 
Vi har ingen tid å miste, og håper på snarlig respons.

Vennlig hilsen
Trond-Morten Røst, regionsjef  NELFO Nordland

Les mer om:

Leserinnlegg
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.