Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen tar endelig grep og regulerer turistfisket strengere

Strenge regler for turistfiske

Skrevet av Andre Bruun
10.07.2020 10:27 - OPPDATERT 10.07.2020 14:19

Etter mange runder på Stortinget har Regjeringen tatt følgene av anbefalinger og krav fra eksperter og lokalpolitikere fra fiskerikommuner og regulerer nå turistfisket kraftig. Det skulle bare mangle.

Fiskeri- og sjømatministeren har besluttet å gjennomføre endringer i regelverket for turistfiske.

Endringene vil tre i kraft 1. januar 2021.

– Den viktigste endringen er at man kun kan ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. Dette håper jeg kan være med på å styrke den seriøse delen av turistfiskenæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Utførselskvoten senkes fra 20 kilo til 18 kilo filet, og det kan maksimalt føres ut fisk to ganger i året per person. Dette er en betydelig innstramming i forhold til dagens regelverk hvor det er tillatt med utførsel en gang i uken. Videre endres reglene om fangstrapportering: Informasjonsplikten for turistfiskevirksomhetene tydeliggjøres, og det innføres et krav om digital fangstapportering innen utgangen av 2021. Det legges også opp til en strengere praktisering av regelverket og strengere reaksjoner dersom regelverket brytes, som for eksempel strengere straff for de som bryter de nye reglene eller sletting fra turistfiskeregisteret.

– Jeg vil fortsette dialogen med næringen om hvilke vilkår som bør stilles til en registrert turistfiskevirksomhet, og også ta opp spørsmålet om hvordan bedriftene kan behandle restråstoff og avskjær fra sløying av fisken på en slik måte at dette kan komme til nytte. Vi vil også se videre på spørsmålet om det kan være mulig å sette en dagskvote eller andre former for regulering av aktivitetsnivået, i dialog med bedriftene, sier Ingebrigtsen.

Endringene i regelverket kommer etter at et høringsnotat med flere forslag har vært på offentlig høring.

Les mer om:

Turistfiske
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.