Illustrasjonsfoto: Norges sjømatråd.

Tidenes høyeste eksportverdi for norsk sjømat

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
07.07.2020 18:05 - OPPDATERT 08.07.2020 10:02

Eksportverdien av norsk sjømat har aldri vært høyere i et første halvår enn i 2020. I årets seks første måneder eksporterte Norge sjømat for 52,9 milliarder kroner.

Det er en verdivekst på 3,5 prosent, eller 1,8 milliarder kroner, målt mot første halvår i fjor. Svak norsk krone ga tidenes høyeste eksportverdi for norsk sjømat i første halvår. 

Det melder Norges sjømatråd i en pressemelding.

- Til tross for en meget utfordrende vår med koronakrisen, ser vi en verdivekst i sjømateksporten i første halvår. Det er laks, ørret, sild og makrell som øker mest sammenlignet med første halvår i 2019. En svak norsk krone er hovedårsaken til verdiveksten, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

- Økte kvoter for makrell, økt produksjon av ørret og dreining mot mer filetprodukter av laks er også med på å trekke opp verdien, sier Larsen. 

Tre viktige faktorer
Selv om det overordnete bildet viser en verdivekst for norsk sjømateksport i første halvår, understreker Renate Larsen at flere arter og produkttyper har opplevd en verdinedgang, som for eksempel fersk torsk, reker og kongekrabbe. Det er spesielt tre faktorer som har bidratt til det:

  • En nærmest global nedstenging av restaurantene.
  • Færre flyavganger grunnet strenge reiserestriksjoner.
  • Mye dårlig vær i hovedsesongen for fersk torsk som medførte reduserte fangster.
- Vi ser også at saltfisk, klippfisk og tørrfisk av torsk er ekstra hardt rammet i første halvår. Dette skyldes blant annet at det har vært store utfordringer knyttet til koronaviruset i tradisjonelt store markeder som Brasil og Italia, sier Larsen.

- Når vi omregner til annen valuta, ser vi også en nedgang i eksportprisen for enkelte produkter, noe som vitner om fallende etterspørsel. Redusert kjøpekraft, risiko for at koronaviruset blusser opp igjen og usikkerhet i verdikjeden er faktorer som gjør fremtidsutsiktene usikre, sier Larsen. 

– En ny rekord for sjømateksporten i første halvår er både gledelig og imponerende. Sjømatnæringen bidrar til arbeidsplasser langs hele kysten vår. Selv om kronekursen spiller inn, viser de ferske tallene at næringen så langt har klart seg godt gjennom koronakrisen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

I likhet med halvårstallene viser også sjømateksporten i juni en verdivekst:

  • Det ble eksportert sjømat for 8,4 milliarder kroner.
Det er en økning i verdi på 5 prosent, eller 400 millioner kroner, sammenlignet med juni i fjor.

Økt lakseeksport til EU

  • Norge eksporterte 501 000 tonn laks for 35 milliarder kroner i første halvår.
  • Volumet er på samme nivå som i fjor.
  • Verdien økte med 598 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.
  • Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks økte fra 63,71 kroner til 64,62 kroner per kilo.
  • Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i første halvår.
- Lakseeksporten ble hardt rammet av koronakrisen, med redusert omsetning i restaurantsektoren, men siden april har vi sett en bedring i situasjonen. Viktige markeder som Italia, Storbritannia og Frankrike har gått mot normalisering etter et kraftig fall i konsumet i mars og april, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

EU har totalt styrket sin verdiandel av totaleksporten fra 70 til 71 prosent i første halvår, mens eksporten av norsk laks til Asia i samme periode har hatt en liten verdireduksjon.

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.