Tilsvar på leserinnlegget «Skal intothelight-ansatte ha ansvaret for kommunens nødstilte?»

Skrevet av Leserinnlegg
08.10.2019 14:22

Bente Anita Solås gir tilsvar på et tidligere leserinnlegg i Avisa Lofoten.

Innlegget i Avisa Lofoten tar opp en problemstilling rundt en bruker som organisasjonen Intothelight har engasjert seg for. Våre kommunale tjenester kan ikke kommentere enkeltsaker ut fra både personvernhensyn og taushetsplikten. Dette tilsvaret vil derfor dreie seg om generelle opplysninger om vårt tjenestetilbud som tas opp i artikkelen.

Tilbudet i Vestvågøy kommune
Tjenestetilbudet til avdelingen for Psykisk helse og rus arbeider ut fra tre hovedforløp som er definert nasjonalt:

Hoverforløp 1 omfatter rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer som forventes å være milde og kortvarige
Hovedforløp 2 omfatter kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser
Hovedforløp 3 omfatter alvorlige og langvarige problemer/lidelser
Det er med andre ord behandlingen og oppfølgingen rundt disse tre hovedforløpene som er i sentrum for avdelingens virksomhet. Vestvågøy kommune har ansvar for at innbyggere som har rusmiddelproblemer og/eller psykiske problemer og lidelser får utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging.

Tak over hodet
Det å ha boliger til innbyggere i nød, omfattes ikke av tjenestetilbudet til Psykisk helse og rus. En behandlings- og oppfølgingssituasjon vil nok for de fleste oppleves bedre hvis en faktor som bosted er på plass. Enhver innbygger som trenger tak over hodet har flere muligheter som kan bidra til dette. Det private boligmarkedet i form av eie- eller leieforhold, er det som er aktuelt for ganske mange. Samtidig har vi boligstiftelser her i kommunen som også representerer en større andel av boliger til utleie. Når helseutfordringer gjør at man ikke lengre kan bo der man normalt sett holder til for å motta nødvendige helsetjenester, har kommunen også et gitt antall omsorgsboliger som eies av boligstiftelsen og hvor kommunen har tildelingsrett etter søknad og vurdering – noe Tildelingsenheten forvalter. Tildeling av bolig er ingen lovmessig rett man har som innbygger, men gjøres etter en helhetlig vurdering helsesituasjonen og behovet for helsetjenester.

Opplevelser og ansvar
Kommunikasjon er alltid en viktig faktor når mennesker møtes. Signaler sendes og signaler mottas – opplevelsene rundt dette kan oppfattes ytterst forskjellig fra person til person. Vi ønsker alltid å forbedre både kommunikasjon og tjenester som vi leverer – og det viser også dette leserinnlegget at vi alltid må være bevisst på.

Det å ta ansvar for det tjenesteområdet som vi er ansatt for å ivareta, er noe vi tar på høyeste alvor. Når noen ikke kan ta ansvar for seg selv og eget liv, er der heldigvis flere måter vi kan få hjelp på som innbyggere. Noen har pårørende som kan bidra, andre trenger kanskje en verge og noen behøver andre offentlige tjenester som ivaretar dette. Avdeling for Psykisk helse og rus er en avdeling for utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging – med andre ord ikke en avdeling som tar ansvar for innbyggernes bolig og innbo. I dette ligger det dermed heller ingen ansvarsfraskrivelse eller mangel på respekt for innbyggerne. Vår tjeneste ønsker tvert imot å møte våre brukere på en respektfull måte med en god kvalitet i tjenesten.

Bente Anita Solås
Enhetsleder for Åpen omsorg, Hjemmesykepleie

Les mer om:

Leserinnlegg
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.