Ingen tukling med agnkvotene oppfordrer Norges Kystfiskarlag.

Uklokt å tukle med agnkvoten

Skrevet av Leserinnlegg
09.01.2021 12:05 - OPPDATERT 10.01.2021 07:17

Norges Kystfiskarlag reagerer sterkt på at Nærings- og fiskeridepartementet for inneværende år har valgt å halvere agnkvoten.

 Det antydes også langt på vei at hele ordningen ønskes avviklet, uten at det gis en nærmere forklaring på dette.

I likhet med Fiskarlaget Nord ber Kystfiskarlaget om at agnkvoten for 2021 videreføres på det nivå som var satt for 2020 for å sikre stabilitet og forutsigbarhet for linefiskernes adgang til agn.

Avsetningene til agnformål utgjør en ubetydelig andel av totalkvotene i de enkelte fiskeriene og stimulerer til leveranser av høykvalitets råstoff, samtidig som det bidrar til sysselsetting og verdiskapning langs kysten. Det virker derfor uforståelig at man ønsker å endre på forutsetningene for en velfungerende ordning i en tid som ellers er preget av stor usikkerhet og utfordrende markedssituasjon for fersk fisk.

Det fremstår også svært uheldig at slike markante endringer foretas i forbindelse med at forvaltningen heller ikke har hatt anledning til å avvikle ordinært høringsmøte om reguleringene for 2020, hvor dette spørsmålet hadde vært et naturlig diskusjonstema.

Med bakgrunn i dette ber Norges Kystfiskarlag om at agnkvotene for inneværende år økes i tråd med vår anbefaling.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.