Kulturminnesjekk på Ramberg. Foto: Privat.

Utsatt reguleringsplan - funnet fire sannsynlige gravsteder

Av Maja Borgvatn Karlsen
01.06.2018 09:14 - OPPDATERT 01.06.2018 12:25

Det er avdekket fire sannsynlige gravsteder ved Ramberg skole etter de arkeologiske undersøkelsene. Grunnet usikkerhet rundt dateringen av gravstedet utsettes sluttbehandlingen av reguleringsplanen.

Arkeologer fra Nordland fylkeskommune har undersøkt området rundt og ved Ramberg skole i forbindelse med reguleringsarbeidet som Flakstad kommune fullfører for Fredvang og Ramberg. For å avklare og legge til rette for at området kan tas i bruk må det først sjekkes om det finnes kulturminner.

- Ved Ramberg skole ble det avdekket 4 sannsynlige gravsteder, og det er tatt prøver som skal analyseres. Dersom prøvene viser at funnet er eldre enn 1537 så vil de være automatisk fredet etter kulturminneloven. Da må det undersøkes nærmere av arkeolog, eller det kan etableres ei hensynssone på dette området som sikrer kulturminnet, melder Flakstad kommune på sin hjemmeside.

Kulturminner som må undersøkes. Foto: Privat.

Utsatt

Om funnene er yngre enn år 1537 så blir normalt ikke området båndlagt, og det kan tas i bruk. Kommunen vil få svar på funnene som ble gjort i juni. Flakstad kommune har utsatt sluttbehandling av reguleringsplan for Ramberg i påvente av dette.

Fredvang

På Fredvang er det derimot ikke påvist nye kulturminner som er yngre enn 1537 år. På Ramberg er det funnet nedgravninger som inneholder trekull på en forhøyning mellom skolen og E10.

- Arkeologene er usikre på dateringen, og prøver er sendt til nærmere analyse, opplyser de.

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.