Pinsemenigheten Betel Lofoten, hvor Karl Erik Nystad er styreleder er et av mange tros- og livssynssamfunn som nyter godt av støtteordningene fra Staten. Foto: Kurt E. Kleppe-Holm.

Utsatt søknadsfrist for tros- og livssynssamfunn

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
20.02.2021 12:09 - OPPDATERT 21.02.2021 15:22

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Statsforvalteren om statstilskudd er 1. mars hvert år.

I år blir imidlertid fristenfor tros- og livssynssamfunn til å sende krav om statstilskudd utsatt. Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Statsforvalteren om statstilskudd er vanligvis 1. mars hvert år.

Barne- og familiedepartementet har besluttet å forlenge fristen for å kreve statstilskudd etter trossamfunnsloven i 2021 til 9. april 2021, jf. trossamfunnsforskriften § 7 fjerde ledd.

Kravet skal sendes til statsforvalteren ved bruk av den særskilte digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn som ble lansert 21. januar 2021.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.