Ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) og varaordfører Einar Benjaminsen (Flakstad distriktsliste)

Utsatte behandling av midlertidig skole i Flakstad

Skrevet av Thomas Rud
09.04.2019 13:36 - OPPDATERT 09.04.2019 15:26

Kommunestyret i Flakstad behandlet skolesaken tirsdag.

Tirsdag skulle Flakstad kommunestyre behandle sakene rundt skolesituasjonen i kommunen. 

Debatten om å bygge ny skole eller ikke har gått høyt, og det har også vært store diskusjoner rundt hvor man skal sende elevene mens man eventuelt bygger en ny skole. 

På kommunestyremøtet tirsdag ble saken om midlertidig skolelokaler diskutert mest. Alternativene var å leie brakkerigg på Ramberg i en byggeperiode, eller å sende elevene til Napp skole i en byggeperiode. Formannskapet vedtok forrige uke å bruke Ramberg skole til den må stenges, for så å busse elever til Napp. 

Dette forslaget ble droppet, og kommunestyret gikk til slutt for å utsette behandlingen av midlertidig skole og be administrasjonen om å legge frem forslag til midlertidig skole (Se hele vedtaket i bunn av saken). Dette fordi man ønsket å gjøre en grundigere vurdering rundt de ulike alternativene for midlertidig skole. 

– Jeg vil ikke kalle det en utsettelse, men en utvikling av vedtaket fra det opprinnelige i Formannsskapet. Det gikk fra et ok vedtak til et veldig bra vedtak. Hvis vi ikke har mulighet til å snu når vi finner bedre løsninger kan vi finne på noe bedre å gjøre, sier ordfører Hans Fredrik Sørdal. 

Det kom også fram at kommunelegen på Ramberg stenger Ramberg skole fra skolestart 2019, men her kan det søkes om dispensasjoner. 

– Det var derfor jeg sa i innledningen på innlegget mitt at vi må ha et midlertidig skolelokale slik at vi sikrer driften av skolen hvis den blir stengt, fortsatte Sørdal. 

Mye diskusjon
Senterpartiet mente i kommunestyret at administrasjonen ikke har grundige nok undersøkelser for å ta avgjørelsen om å gå for Napp. De synes man burde høre på elever og lærere som synes Napp skole blir for trang og for langt å dra til for mange elever. 

Senterpartiet påpekte også at det ikke var gjort en risikoanalyse eller en konsekvensutredning av de to løsningene. De mente man burde gjøre dette. 

Fra Nilo Nissinen (Uavhengig) mente saken burde utsettes i to uker for å gjøre en grundigere behandling, og dette ble støttet av Senterpartiet. Dette forslaget ble trukket, men ønsket om ytterligere behandling var fremdeles til stede. 

Kristine Friis fra Flakstad distriktsliste synes ikke at utsettelse av saken var et godt alternativ. Hun ønsket å ta en avgjørelse om midlertidig skolelokale. Friis mente at man ikke vil tilføre saken noe nytt ved å utsette den i to uker.  

Vedtaket om midlertidig skole: 
Ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) mente at man så raskt som mulig burde få en løsning for midlertidig skole på plass. Han kom med dette forslaget til vedtak fra Arbeiderpartiet og Flakstad distriktsliste, og dette ble også vedtatt:

1. Administrasjonen bes legge frem en plan for midlertidig skole. Dette redegjøres for i ekstraordinært kommunestyremøte den 30. april. Dette for å forsikre kommunestyret om at hvis skolen blir stengt i morgen så har man et alternativ. 

2. Økonomikonferansen 30. april deles i to deler. 
- Hvordan er muligheten for at elevene kan være på Ramberg i byggeperioden. 

3. Dette vil danne grunnlaget for vedtak som skal fattes i kommunestyret den 11. juni eller 30. april for midlertidig bygg og framtidig skole. 

 

 

 

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.