Utsmykking av Meieriet på anbud

Skrevet av Andre Bruun
19.02.2020 16:23 - OPPDATERT 20.02.2020 12:51

Kommunestyret valgte å følge Trygve Luktvasslimo, leder for arbeidsgruppa for utsmykningen av Meieriet sin anbefaling om en lukket konkurranse.

I går ble det vedtatt på kommunestyremøtet i Vestvågøy at utsmykkingen av Meieriet kulturhus, skal ut på en lukket konkurranse mellom en liten gruppe utvalgte kunstnere.

Økonomien avgjør 
I fjor ble det foreslått å bruke en million på utsmykkingsprosjektet, og så hente inn en ekstra million fra eksterne sponsorer, men det forslaget valgte kommunestyremøtet å se bort fra i går.
- Vi kan søke  Kunst i offentlige rom (KORO), om tilskudd til utsmykkingen, og så forsøke å hente inn fra andre aktører i næringslivet, foreslo Luktvasslimo.
- Arbeidsgruppen forstår nødvendigheten av å være nøktern i denne perioden med trang kommuneøkonomi, og vil holde utgiftene på et lavt nivå.

Kommunestyret valgte til slutt å sette en grense på hundre tusen kroner fra kommunens side. Skal det opprinnelige forslaget gjennomføres, må den resterende summen hentes inn fra KORO, og andre aktører, vedtok kommunestyret.

- Arbeidsgruppen er klar over situasjonen og skal forsøke å forholde oss til det budsjettet vi gis, og eventuelt det vi måtte få inn fra andre aktører. Kunstnerne som blir invitert med, vil måtte forholde seg til det budsjettet vi har, sa Luktvasslimo.

Sammen med seg i arbeidsgruppa, har han varaordfører Anne Sand som ønsker å finne alternative løsninger på kostnadene.
- Vi er i en prosess allerede med å søke om finansiering fra private til meieriet kulturhus. Søknaden vi har sendt inn til KORO, har en lang behandlingstid, så vi vil ha tid til samtidig å søke private om støtte. Får vi en million fra KORO, og i tillegg klarer å hente inn resten fra private, så kan vi gjennomføre det opprinnelige forslaget, sa Sand fra talerstolen.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.