Røst Fiskeprodusentforening mener det ikke er riktig at ferskfiskordningen kun skal være til fordel for enkelte deler av kysten.

Vedrørende reguleringer 2021

Skrevet av Leserinnlegg
12.11.2020 15:35 - OPPDATERT 13.11.2020 08:17

Røst Fiskeprodusentforening er en ideell organisasjon som jobber for å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringa på Røst.

Foreninga har 7 medlemmer som alle driver konvensjonell produksjon og eksport av fisk og fiskevarer. Bedriftene eksporterer selv sine varer og hovedproduktene er tørrfisk, saltfisk samt ferskfisk. Omsetningen totalt sett er i overkant av 500 millioner.

I tillegg til torskefisket på vinteren er vårfisket med fangst av lange, sei og brosme en viktig bidragsyter til lønnsomhet i andre halvdel av april, mai og juni. De 2 siste årene har ferskfiskordningen startet i midten av april og har vært viktig for at fartøyene skal kunne «avvikle» ett aktiv vårfiske med litt innblanding av torsk som jo første måneden er uunngåelig. For både flåtesiden og landsiden og ikke minst for samfunnet ellers har dette vært og er dette av stor samfunnsmessig betydning.

Forslaget om å flytte starttidspunktet for ordningen er derfor sterkt uheldig for vårt område. Det er ikke riktig at ferskfiskordningen kun skal være til fordel for enkelte deler av kysten. Nå når denne neste år er øket i kvantum synes det noe merkelig at Røst og Lofoten for øvrig, som kun har torsk noen få uker i året, skal underprioriteres.

Forslag til reguleringer: Ferskfiskordningen har i 2019 og 2020 startet medio april. Vi mener at dette må fortsette, og gjerne da en uke tidligere.
Ferskfiskordningen foreslås innført i regionsvis der alle har mulighet til å nyte godt av denne. Områdekvoter for ferskfiskordningen synes vi er det mest rettferdige.

For Røst Fiskeprodusentforening
Johan Fredrik Johansen

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.