Mette Nygård fra Vågan kommune, avdelingsleder Kristoffer Johansen for psykisk helse og rus i Vestvågøy kommune, veteranene Bengt-Iver Pedersen, Stig Bang og Bjørn-Arne Benjaminsen er alle fornøyde med at en veteranplan snart er på plass i Lofoten.

Veteranplan for Lofoten på trappene

Skrevet av Thomas Rud
21.03.2019 18:00 - OPPDATERT 22.03.2019 12:02

Kommunene i Lofoten har sammen med veteraner jobbet frem en egen veteranplan. Nå er den straks klar.

Kommunene har jobbet med Lofotens første veteranplan siden i høst, og nå er målet å få på plass et førsteutkast til slutten av april. 

– Planen skal si noe om hvilke tilbud som finnes i Lofoten, og hvor man kan henvende seg hvis man trenger hjelp. Uansett om man er veteran eller pårørende, sier kommunalsjef for helse og omsorg Mette Nygård i Vågan kommune. 

Skal hjelpes umiddelbart
Mandag var det møte med noen av veteranene i Lofoten House of Veterans på Leknes. Her ble behovet for rask hjelp understreket. De i hjelpeapparatet som mottar telefonen fra en veteran eller deres pårørende skal kurses i hvordan de skal reagere. 

– Det betyr for eksempel at hvis noen sier de er veteran og trenger hjelp så skal de prioriteres og gis hjelp så raskt som mulig. Det skal være korte linjer mellom veteranene og den faktiske hjelpen, forklarer Nygård. 

Under møtet mandag ble det påpekt at mange ikke kjenner til at når en veteran eller deres pårørende tar kontakt med hjelpeapparatet så skal de hjelpes umiddelbart. 

– For oss som hjelpere blir det enklere å finne ut hvordan vi skal yte hjelp med en slik plan, sier Nygård. 

Hun mener veteranforeninger som Lofoten House of Veterans gjør en viktig jobb. 

– De jobber for å ta vare på kameratene sine, og det er viktig at det finnes denne typen grupper der man har den samme forståelsen av situasjonen. 

Veteranene selv er meget fornøyd med at kommunene tar dem på alvor. 

– For en veteran er det utrolig viktig at kommunen tar det ansvaret. Det betyr at de anerkjenner veteranen og deres pårørende, sier veteran Bjørn-Arne Benjaminsen. 

Vil ikke sykeliggjøre
Han er opptatt av at man ikke skal sykeliggjøre veteraner, selv om noen trenger hjelp. Flertallet klarer seg bra. 

– Likevel er det godt for de veteranene og pårørende som trenger hjelp å vite at de ikke blir en kasteball i systemet, fortsetter Benjaminsen.

Han tror det er viktig at det gjøres lokale tilpasninger i planen som skal gjelde for Lofoten. 

– Så er dette en plan som må være dynamisk og kunne endres på ved behov, sier han. 

House of Veterans har for øvrig åpent hus i Storgata 5 på Leknes hver lørdag klokken 11-15 for veteraner, pårørende og andre som er interessert i å høre om foreningens arbei

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.