En felles uttalelse fra Lofotrådet og Vesterålen regionråd angående sikkerhetssenteret på Gravdal.

Viktigheten av Lofoten Maritime Sikkerhetssenter

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
14.10.2020 20:45 - OPPDATERT 15.10.2020 08:02

Obligatorisk sikkerhetsopplæring ble innført for fiskere på slutten av 80-tallet, og fra 1988-89 har det vært sikkerhetskurs for fiskere på Gravdal.

Obligatorisk sikkerhetsopplæring ble innført for fiskere på slutten av 80-tallet, og fra 1988-89 har det vært sikkerhetskurs for fiskere på Gravdal.
Lofoten Maritime Sikkerhetssenter på Gravdal har en stolt historie i den sammenhengen, og har vært med å bedre sikkerheten for en hel næring i flere tiår.

Sikkerhetssenteret i Lofoten har utdannet hundrevis av sertifiserte fiskere og sjøfolk, slik at de er i bedre stand til å ivareta egen sikkerhet, samt sikkerhet og beredskap for kolleger og mannskapene de leder.
I 2015 ble et nybygget sikkerhetssenter åpnet. Nordland Fylkeskommune investerte 40 millioner i det som trolig er kystens mest moderne og funksjonelle sikkerhetssenter. Senteret er godkjent av sjøfartsdirektoratet for gjennomføring av sikkerhetskurs i henhold til internasjonale standarder, og sertifisert av Det norske Veritas. I tillegg har man ved senteret akilles-godkjenning som leverandør til oljeindustrien.

På Gravdal har vi fiske/fangst, Lofoten fagskole og Lofoten Maritime Sikkerhetssenter. Denne klyngen har en unik og utrolig stor kompetanse på sitt fagfelt. De samarbeider godt, og elevene kan fullføre sin maritime utdanning på et sted. Denne utdanningsklyngen er ikke oppstått i et vakum. Nærmere 70 prosent av registrerte fiskere i Nordland har adresse i regionen Lofoten og Vesterålen.

Det nye og tidsmessige sikkerhetssenteret på Gravdal er også et viktig element i den
kommende olje- og miljøbasen i Lofoten og Vesterålen. Kombinasjonen av trening og
opplæring lokalt og bedre utnyttelse av den maritime kompetanse og arbeidskraft som finnes i Lofoten vil være en viktig ressurs for kommende utvikling av maritime næringer i Nordland og Nord-Norge.

Lofotrådet og Vesterålen regionråd vil understreke den viktige betydningen fortsatt drift ved Lofoten Maritime Sikkerhetssenter har for videre utvikling av fiskeri og maritime næringer og ser med stor bekymring på at det vurderes å sentralisere denne viktige funksjonen. 

Remi Solberg 
Leder
Lofotrådet 


Hugo Jacobsen 
Leder
Vesterålen regionråd

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.