Planene om industrikai på Røst venter på en avgjørelse fra politikerne

Ber politikerne ta en avgjørelse

Skrevet av Andre Bruun
09.02.2021 08:00 - OPPDATERT 09.02.2021 08:14

Kommunestyret på Røst fikk forelagt et foreløpig regnskap over ny industrikai på Røst av teknisk sjef Tom Ragnar Pedersen. Prosjektet kan i følge Pedersen bli påbegynt så snart et politisk vedtak ligger klart

- Vi har allerede på plass en intensjonsavtale som kan videreføres til et konkret prosjekt så snart det er et samlet politisk vedtak om å sette planene ut i livet. Røst trenger ny industrikai for å både ta i mot morgendagens fartøy og fordi trykket allerede tilsier at det er stort behov for dette. Politikerne har allerede fattet et tidligere vedtak om at industrikai skal utredes og nå er vi kommet dit at intensjonskontrakt er avtalt og når politikerne gir klarsignal eller eventuelt kommer med innspill så kan vi ta prosjektet videre, informerte teknisk sjef Tom Ragnar Pedersen om under forrige ukes kommunestyremøte på Røst.

Fremtidens fartøy 
At behovet er tilstede var det ingen av de folkevalgte som var uenige i. Pedersen fikk flere spørsmål om hvordan kaia skal bli tilpasset allerede eksisterende anlegg, lengde og dybde på prosjektet, og selvsagt pris.
- Selve utformingen av anlegget skal planlegges videre, og de totale kostnadene er ennå ikke avklart, men jeg er helt sikker på at det skal gå helt fint for entreprenøren å utforme kaia slik at den fungerer hensiktsmessig opp mot det anlegget som eksisterer allerede, både med tanke på høyde og lengde. 
- Det som er viktig nå, er at politikerne tar en avgjørelse på om vi skal gå videre med planene eller om vi skal finne andre måter å løse denne utfordringen på.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.