Vil samarbeide mot mobbing

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
09.05.2019 14:52 - OPPDATERT 09.05.2019 15:00

Mobbeombud i Nordland, Lasse Knutsen utfordrer Moskenes til å bli landets første kommune til å opprette partnerskap mot mobbing.

På bygdekvelden i Moskenes onsdag kveld var en av foredragsholderne mobbeombud i Nordland, Lasse Knutsen. Han hadde en spesiell utfordring til lag og foreninger, skolen, kirken, Moskenes kommune og andre om å opprette et partnerskap mot mobbing.
- Baksnakking og ryktespredning er ekstremt ødeleggende for de som blir utsatt for det, sier han i sitt innlegg.
- Skolen er den eneste som er lovpålagt å gjøre noe med mobbing, men skolen klarer ikke den oppgaven alene, så det må vi som lokalsamfunn ta vår del av ansvaret for. Jeg har derfor en utfordring til dere i Moskenes, som første kommune i Nordland, og i landet, så vidt meg bekjent, at dere inngår en partnerskapsavtale mot mobbing. Som mobbeombud stiller jeg meg til disposisjon for å hjelpe dere å få dette til. Rådmannen har fortalt at kommunen har dårlig råd, men et slikt prosjekt koster så og si ingenting, sier Knutsen videre.
- Jeg stiller både ressurser og tid til rådighet hvis dere ønsker å få dette til i Moskenes. Tenk så fint hvis andre kommuner i landet ser til Moskenes for det dere har fått til med et partnerskap mot mobbing, avsluttet han til et meget lydhørt publikum, og mottok kanskje kveldens mest høylytte applaus.


Tydelig og konkret
Ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen, synes mobbeombudets utfordring var god.
- Knutsens forslag var tydelige og konkrete. Og det passer godt inn i vårt arbeid i MOT. Så vi har utvekslet kontaktinformasjon med mobbeombudet og rådmannen vil gå videre med saken og blant annet kontakte rektor ved Sørvågen skole. Deretter blir saken lagt fram for politikerne som skal vedta hvorvidt vi skal inngå en slik avtales, sier hun.
Knutsen sier at han ønsker å få til en prosessdag, der forskjellige parter kan møtes sammen med ungdom.
- Det er viktig å ta med ungdommene på lag og høre hvordan de mener spillereglene i et eventuelt partnerskap skal være, understreker han.
- Får man til en slik avtale i kommunen vil man også få et tettere og mer sammensveiset samfunn.


Mobbeknapp
Mobbeombudet hadde også en annen utfordring til kommunen.
- Jeg utfordrer dere også til å ha en mobbeknapp på kommunens eller skolens hjemmeside. Det handler om at det å si fra at ting ikke er greit skal være lett. Mobbeknapp er en digital varslingsknapp som er godt synlig på en hjemmeside og fungerer slik at hvis man opplever å bli utsatt for mobbing eller krenkelser så trykker man på knappen og får opp et kort og enkelt skjema. Dette fyller man ut og sender rett til rektor som er ansvarlig som øverste leder. Deretter har rektor fem dager på seg til å lage en aktivitetsplan som inneholder tiltak, hvem som er ansvarlig og når det skal evalueres, sier han.
- Dette har vært forsøkt på videregående nivå i Nordland fylkeskommune. Vi brukte to timer med utvikling og implementering før vi lanserte det. Vi fikk nasjonal oppmerksomhet rundt det og fikk besøk av kunnskapsministeren for demonstrasjon og gjennomgang, og han sto en uke senere og oppfordret andre fylkeskommuner til å gjøre det samme. Det må være fullt mulig og få til også i Moskenes, mener Knutsen.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.