Rådmann Erling Sandnes, ordfører Hans Fredrik Sørdal og varaordfører Einar Benjaminsen.

Vil sende elever til Napp når Ramberg ikke kan brukes mer

Skrevet av Thomas Rud
02.04.2019 12:35 - OPPDATERT 03.04.2019 17:01

Det ble store diskusjoner da Formannskapet i Flakstad behandlet skolespørsmålet på Ramberg.

Spørsmålet om hva Flakstad kommune skal gjøre med Ramberg skole ble behandlet av Formannskapet tirsdag. Tilstanden på Ramberg skole har lenge vært svært dårlig og debatten har gått varmt om man skal bygge nytt eller renovere eksisterende bygg. 

Formannskapet vedtok å droppe renovering og gå for å bygge ny skole. Det jobbes videre med å bygge ny skole, hall og basseng. Det skal også arrangeres en økonomikonferanse den 30. april for kommunestyret og representanter fra skole og administrasjon. Dette skal behandles av Kommunestyret neste uke. 

Alternativene som Formannskapet behandlet først tirsdag var hva man skulle gjøre mens det blir bygd en ny skole eller renovere den gamle skolen, og det var dette som skapte mest debatt. 

Rådmannens innstilling var alt Ramberg skole skulle overvåkes nøye og at man søker å benytte denne inntil riving eller renovering starter. Når Ramberg skole renoveres, bygges ny eller av annen grunn må stenge skal Napp skole brukes som alternativ skolebygg inntil skolen på Ramberg enten er renovert eller bygd ny. 

Ifølge forslaget legges det inn 300.000 kroner i driftsbudsjettet for å dekke transportbehovet til elevene. Det legges også inn investeringskostnader på tre millioner kroner i revidert investeringsbudsjett for 2019. 

Rådmannens forslag ble vedtatt med tre mot to stemmer. 

Forslagene om brakkerigg og skole på rådhuset ble dermed vraket i rådmannens innstilling. Rådmann Erling Sandnes opplyste om at det var hentet inn en foreløpig pris på mellom seks og åtte millioner kroner for å leie en brakkerigg i 15 måneder. 

Sandnes påpekte at denne prisen var høyst usikker i og med at en brakkerigg kan bli stående lenger enn 15 måneder. 

– Skolen kan bli stengt på kort varsel. Vi må ha alternativ som kan brukes fra høsten av, og som kan brukes i fire år, sa Sandnes under Formannskapet. 

Senterpartiet og representant Marit Johansen var uenige i å sende elevene til Napp og mente at det burde gjøres mer grundigere undersøkelser på hvor mye en brakkerigg skulle koste. 

– Vi i Senterpartiet mener at en brakkerigg er mer fornuftig ut fra menneskelige og faglige hensyn, sa Johansen. 

Arbeiderpartiet og Flakstad distriktsliste argumenterte med usikre utgifter knyttet til å leie en brakkerigg, og at man ikke finner entreprenører som vil gi et mer nøyaktig tilbud på leie av brakkerigg før et anbud legges ut. Prisen på brakkerigg var hentet fra de som leverte brakkeriggen på Leknes. Hensynet for å få en løsning raskt veide tungt for Arbeiderpartiet og Flakstad distriktsliste. Likevel ønsket Senterpartiet grundigere undersøkelser av brakkerigg. 

– Det er mangelfullt utredet, og det er så mangelfullt utredet at det ikke er forsvarlig å fatte et vedtak, fortsatte Johansen. 

Johansen og Senterpartiet fikk likevel ikke viljen sin, og Rådmannens forslag ble stående. Det skal opp til behandling i Kommunestyret neste uke. 

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.