Ansatte konfliktrådet fra venstre Morten Daleng, Mona Hammerfjeld, Hans Einar Eriksen, Håvard Haugsnes, Iren Nilsen, Anita Finsveen, Christina Aas, Thomas Bjørnerud, Kari Vik, (Wenche Drevland ikke tilstede).

Voldssaker oftest til konfliktrådet

Skrevet av Leserbidrag
10.01.2020 12:41 - OPPDATERT 10.01.2020 17:52

Konfliktrådet i Nordland mottok 700 saker i løpet av 2019. Den største saksmengden omhandler voldssaker og trusler.

Det er ofte straffesaker som er sendt konfliktrådet fra Nordland politidistrikt. Her er det også overvekt av unge gjerningspersoner mellom 15 – 25 år. I disse sakene får fornærmede og gjerningsperson tilbud om å snakke sammen om lovbruddet som har skjedd, for så å komme frem til en skriftlig avtale som handler om hvordan gjerningsperson kan rette opp noe av det som har skjedd.

Etter det kommer kategorien nærmiljøkonflikter som ofte er saker direkte fra den enkelte innbygger. Det omhandler i hovedsak nabokonflikter av ulik art, snø, trampoliner og trær som er til sjenanse, støy, bruk av fellesareal, hundesaker osv. Vi ser at de som samtykker til å møte i Konfliktrådet ofte sammen finner gode løsninger på utfordringene de står i.

Antall unge lovbrytere mellom 15-18 år som har fått ungdomsoppfølging eller idømt ungdomsstraff er for Nordland 56 stk. på ungdomsoppfølging og 1 stk. idømt ungdomsstraff. Som tidligere år utgjør narkotika, vold og trusler hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Konfliktrådets virksomhet bygger på gjenopprettende prosesser som legger til rette for at partene og andre som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt, møtes ansikt til ansikt. Møtet har fokus på ansvar og konsekvenser. Vi har også hatt 76 saker i Nordland der gjerningsperson har vært under 15 år.

Til å lede våre møter har vi meklere rundt i kommunene slik at meklingsmøtene kan være i den kommunen der lovbruddet har skjedd eller konflikten har oppstått. I Nordland har vi 58 meklere.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.